EIX 1. MATARÓ CIUTAT D’OPORTUNITATS

La globalització ha destruït gran part de les regulacions laborals anteriorment conquerides i ha transformat el mercat de treball. Les actuals regles del joc han provocat una precarització en l’àmbit laboral, amb impacte a totes les facetes de la vida quotidiana de la gent comuna. Ens trobem en un procés de desigualtat extrema com a conseqüència de les decisions polítiques que han dinamitat l’acord social de l’estat del benestar i han permès que una minoria privilegiada s’hagi enriquit mentre els veïns i veïnes, amb prou feines, arribem a final de mes.

Ens trobem en un moment de transformació i de generació de noves ocupacions, en què l’impacte de la tecnologia i la intel·ligència artificial ens obliga a repensar els actuals models, per poder donar resposta als nous reptes del mercat de treball. En tot cas, les condicions de les noves (i velles) feines no poden comportar una pèrdua de drets laborals, i encara menys condemnar a l’exclusió social i a la pobresa.

Les circumstàncies de l’estructura productiva i del mercat de treball han variat substancialment, sense que ho hagin fet en igual mesura les polítiques d’ocupació. La ciutat de Mataró ha de ser referent en l’àmbit del desenvolupament local amb una política transversal en ocupació, desenvolupament local, indústria i formació.

Mataró ha d’exercir el seu paper de capital de comarca i liderar el Maresme per tal de potenciar el territori com a instrument de planificació, de desenvolupament econòmic i d’interlocució amb els agents del territori amb la finalitat de millorar els nivells de cooperació local, comarcal i supracomarcal, liderar projectes de desenvolupament estratègics sostenibles i proactius per al conjunt del territori.

Així mateix, la ciutat de Mataró ha de ser líder de la transició de model productiu i energètic demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat amb un model de ciutat més inclusiva i sostenible. I per suposat, cal reivindicar i enfortir el perfil industrial de la nostra ciutat, facilitant el procés cap a un model productiu més eficient, més eficaç, més competitiu i més equitatiu.

Botón volver arriba
Cerrar