FinançamentGeneralitatMaresmeNoticíaSanitat

L’Ajuntament de Mataró aprova una Declaració institucional en defensa de la Sanitat Pública

La moció, que ha promogut la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i Maresme, ha estat presentada per En Comú Podem, CUP, ERC i Junts i ha comptat amb el suport de PP i PSC

Mataró, 13 de desembre del 2023

La Junta de Portaveus del passat dilluns 11 de desembre va aprovar una Declaració institucional promoguda per la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i Maresme i que vam presentar En Comú Podem conjuntament amb CUP, ERC i Junts. El text va comptar amb el suport de PSC i PP i VOX es va abstenir en la votació.

Ajuntem el text íntegre aprovat:

Un dels pilars essencials de l’estat de benestar són uns serveis sanitaris públics de qualitat; un servei de salut que ha estat atenent i atén a tota la població independentment dels seus recursos econòmics i del seus orígens. Tot i així, la pandèmia va posar de manifest de manera clara les mancances del sistema, no només en relació a la manca de personal i el corresponent finançament per facilitar-ho, sinó també en el no menys important aspecte de la prevenció. La Generalitat va ser incapaç de tenir el material adient en el moment adient per tal de protegir als nostres sanitaris que eren i són els que ens han de cuidar.

El sistema sanitari ha patit greus dificultats fruit de les retallades realitzades per la Generalitat i de la crònica manca de finançament.

Aquesta situació es reflecteix en una sanitat en precari, amb llargues llistes d’espera, personal esgotat per les condicions laborals que pateixen, saturació i col·lapse dels serveis, recursos econòmics públics que financen centres privats amb, per exemple, derivacions massives per a proves diagnòstiques o intervencions quirúrgiques, etc.

En atenció primària aquesta manca de finançament s’ha traduït en manca de professionals (professionals que mentre no es millorin les seves condicions laborals aniran abandonant la professió, marxant allà a on siguin reconeguts dignament o emmalaltint com a conseqüència de l’enorme estrès que la sobrecarrega de treball produeix) per les seves condicions laborals. També seguim amb unes llistes d’espera eternes, que són les autopistes cap a la sanitat privada.

Hem tingut també el tancament de consultoris locals, el que obliga als habitants de pobles a fer desplaçaments per a qualsevol assistència i la manca de transports públics gratuïts per poder anar a centres de salut allunyats del lloc de residència dels pacients.

A Mataró, tenim un CUAP que ja va néixer col·lapsat sobre tot per la manca de professionals.

També hi ha dificultats per tenir una visita presencial amb el metge de referència, fent servir les trucades telefòniques com a principal eina de visita, amb l’agreujant afegit que et pot trucar qualsevol metge/ssa de l’equip. Manquen de pediatres a molts centres, manquen de centres especialitzats en geriatria, cues per a les analítiques en molts centres per mala organització, mancances en els edificis i CAP’s que precisen d’ampliacions, remodelacions o edificis nous i una mancança de residències geriàtriques públiques, que són les que actualment donen millor servei.

En atenció especialitzada, que es dona a Camí del Mig i al CAP Premià de Mar per part del Consorci Sanitari del Maresme (abans també al CAP de Premià de Dalt), les llistes d’espera són interminables sent aquest servei la porta per accedir als serveis hospitalaris, amb tot el que això representa pels malalts que han de patir dues llistes d’espera, una a l’atenció especialitzada i la següent en l’atenció hospitalària. Igualment passa amb la supressió dels serveis de ginecologia d’Arenys de Mar.

En atenció hospitalària segueixen sent les llistes d’espera i la manca de professionals els principals problemes, però no només això. L’Hospital de Mataró ja va néixer petit, amb manca de llits i espais donada la població que ha d’atendre. Malgrat les reformes que s’estan portant a terme, la manca de llits satura el funcionament del mateix. A més, tenen externalitzat el servei de laboratori, estan estudiant externalitzar el servei de radiologia i deriven constantment proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques a centres privats, que fan negoci amb la salut de les persones.

Els centres sociosanitaris de la nostra comarca són tots privats, en mans de fundacions o empreses privades, amb l’excepció de l’Antic Hospital de Sant Jaume. Les instal·lacions de l’antic hospital de San Jaume estan obsoletes, sense climatització, sense manteniment atès que la previsió és que canviïn a un nou edifici, amb poc personal però amb malalts amb patologies cada cop més complexes. Es molt negatiu deixar en mans de la iniciativa privada (en cas de que s’ho puguin pagar) la cura de la nostra gent gran, ja que l’objectiu principal d’aquestes entitats es bàsicament el benefici empresarial.

En salut mental, a l’Hospital de Mataró s’atén a tota la comarca del Maresme, sent els recursos disponibles insuficients i ocupant part d’una planta de l’hospital. Actualment s’estan derivant aquests malalts a residències geriàtriques, on el personal no té la preparació necessària ni les instal·lacions estan preparades per aquest tipus de malalts. La salut mental és la gran oblidada del sistema.

Per tot això la nostra sanitat pública està seriosament en perill. Aconseguir-la va costar molts esforços i lluites de veïns i treballadors i ara cal defensar-la.

Invertir en sanitat és invertir en futur.

Per tot això, els grups municipals d’En Comú Podem, de la CUP, de Junts per Mataró i d’Esquerra Republicana proposem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents

ACORDS

Exigir a la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències exclusives en matèria de salut:

 1. Compliment dels compromisos d’inversió que recullen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2023: construcció ja del nou CAP de Cirera-Molins i de l’Hospital de Cures Intermèdies i l’ampliació del CAP de Rocafonda.
 2. Que el 25% del pressupost sanitari es destini a l’atenció primària, incrementant els pressupostos sanitaris per que això no suposi un decrement del pressupost per a la resta del sistema. I recuperar una atenció primària que sigui un servei de proximitat i accessible, amb personal suficient, sense llistes d’espera, que promocioni la salut fent un correcte seguiment dels pacients i assegurant el seu benestar.
 3. Recursos suficients per a salut mental amb la creació d’un nou hospital d’aguts dedicat en exclusiva a la salut mental, millorant la qualitat de l’atenció a tota la comarca. Atenció i prevenció en salut mental als centres d’atenció primària mitjançant psicòlegs.
 4. Presència de la pediatria a cadascun dels CAP.
 5. Servei d’odontologia amb cartera de serveis ampliada, doncs la salut bucodental és essencial per a la salut en general.
 6. Fisioterapeuta a cada ABS.
 7. Millora de l’assistència geriàtrica, amb la creació d’equips d’atenció a la cronicitat amb recursos suficients, especialment en Atenció Primària.
 8. Plantilla adequada al CUAP de Mataró que pugui donar resposta a la demanda existent i futura.
 9. Reobertura dels consultoris locals tancats durant la pandèmia amb un servei suficient per a la demanda de cada localitat.
 10. Acabar d’una vegada amb l’infrafinançament crònic de l’Hospital de Mataró. Elaborar un nou Pla Funcional de l’Hospital de Mataró, adequat a les necessitats actuals de la població i procedir a l’ampliació de personal, d’instal·lacions i de serveis necessaris per aconseguir una atenció hospitalària accessible i de qualitat.
 11. Acabar amb la precarietat laboral del personal del servei de salut i dignificar les condicions laborals a totes i cadascunes de les categories professionals. Convenis que millorin de debò les seves relacions laborals i produeixin la suficient i necessària satisfacció com per tenir forces i il·lusió per una feina dura i al mateix temps gratificant com es la de les cures.
 12. Revertir les privatitzacions i augmentar la transparència en el sistema de salut, revisant la política de derivacions a la sanitat privada, unificant carteres de serveis i coordinant xarxes prioritzant la proximitat i unificar les condicions laborals de tot el personal que presti serveis al sistema sanitari públic. La salut no pot ser un negoci.
 13. Creació d’organismes de participació ciutadana a tot el sistema sanitari públic, amb taules de participació a cada ABS a l’Atenció Primària, participació de professionals i usuaris al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme i creació ja del Consell de Participació del Sector Sanitari.
 14. Comunicar els presents acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les diferents entitats municipalistes de Catalunya i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública Mataró Maresme.
Back to top button