Front Marítim

El Front Marítim ha de ser un espai de referència de la nostra ciutat, com a paisatge urbà de lleure i activitat nàutica per a tothom. És imprescindible, a més, una redefinició del model de la zona comercial i de passeig del port per orientar la seva remodelació en clau de millor servei als usuaris, a la ciutadania i al turisme. Una peça clau, doncs, que necessitarà d’una inversió extraordinària considerable de la qual haurà de participar la Generalitat de Catalunya.

Necessitem un Pla Estratègic del Front Marítim com a espai de lleure i turisme, activitats pesqueres, activitat esportiva i passeig per a tothom. Es tracta d’un recurs de gran valor del qual s’ha de tenir cura per poder-ne gaudir.

Les propostes que proposem en aquest àmbit són:
 1. Anella Blava
  • Posarem en marxa una campanya per incrementar la sensibilitat i la valoració social de l’anella blava i, en paral·lel, el desenvolupament d’un centre d’interpretació del mar com a recurs natural crucial en la identitat i la realitat de la ciutat.
  • Promourem activitats relacionades amb els recursos naturals i la seva sostenibilitat (regates, ofertes a escoles, introducció a la vela, aqüicultura, reserva posidònia, etc.), i iniciatives fora de temporada obertes també a la ciutadania de Mataró.
  • Protegirem l’alguer de Mataró amb una promoció de bones pràctiques pesqueres, dinamització d’accions de sensibilització i estudi continuat del seu estat.
 2. Nou model de port urbà
  • Desenvolupament i transició cap a model de port urbà, multiservei i turístic. Invertirem i impulsarem l’activitat portuària (especialment una zona tècnica) perquè sigui un port de referència de l’àrea de Barcelona, amb generació de llocs de treball per a Mataró.
  • Impulsarem la creació d’un centre integral d’estudi, educació i gestió del medi marí en l’àmbit del Port de Mataró què es coordinarà amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.
 3. Experiència del mar
  • Dissenyarem programes que assegurin una mínima experiència de tots els infants de la ciutat al front marítim (bé sigui esportiva, educativa, etc.), incloent-hi la població amb diversitat funcional, amb l’objectiu de despertar vocacions de base en esports nàutics, en la cura del mar com a recurs natural i en el turisme de costa.
 4. Altres actuacions
  • Dissenyarem i donarem continuïtat a un passeig accessible i atractiu, tot millorant l’accessibilitat, el paisatge i la connexió del Parc de Ribera amb la ciutat.
  • Oferirem espai de lleure i passeig per a tothom.
  • Promourem el comerç, els serveis, els productes i la restauració de qualitat ubicats en l’àmbit nàutic, que generi turisme i ocupació sostenible.
  • Apostarem per un model d’oci que respecti l’entorn.
Botón volver arriba
Cerrar