Declaració InstitucionalEducacióGeneralitatMataróNoticía

S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional presentada per En Comú Podem Mataró per a demanar a la Generalitat la construcció, amb una mirada verda i cohesionadora, de l’Escola Joan Coromines

El text, és una iniciativa treballada conjuntament amb la comunitat educativa de l’escola que demana un calendari concret, participar en la definició del projecte i que s’hi incorpori una mirada ecològica, sostenible i adaptada al canvi climàtic

Dimarts, 2 de juliol del 2024

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró celebrada el passat dilluns, 1 de juliol, va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el text següent:

Des del curs 2007-2008, l’escola Joan Coromines s’ubica als espais provisionals de l’antiga Escola Anxaneta, del carrer Sant Pere i del carrer Pasqual Madoz. Un equipament que es va donar per amortitzat quan aquest centre escolar va traslladar-se a l’emplaçament actual. Aquest espai arrossega deficiències, fruit de l’antiguitat de les instal·lacions, que impossibiliten el correcte desenvolupament de la vida lectiva com, per exemple, les altes temperatures de la zona exterior, la dispersió de l’alumnat en diferents edificis o la manca d’un menjador integrat dins de l’equipament. Són moltes les reivindicacions que la comunitat educativa reclama i gràcies a la proactivitat i les ganes de millorar la situació de l’Associació de Famílies d’Alumnes i del cos de mestres i docents, han aconseguit adequar aquestes necessitats amb petites accions que han ajudat a minvar els defectes existents.

Aquest estat de provisionalitat del centre ha portat la comunitat educativa a encetar un seguit de mobilitzacions i protestes per a exigir un calendari públic i concís en la construcció de l’edifici definitiu de l’escola, que fa més de disset anys que espera. L’any 2019 l’Ajuntament va realitzar les tramitacions urbanístiques per a cedir els terrenys a la Generalitat: un solar de 4.200 m² que ja ha començat a bategar amb un procés participatiu de definició del disseny de l’edifici que s’hi construirà. Un procés en què l’AFA ja ha manifestat un primer resultat decebedor, atès que les demandes relatives a l’obtenció d’una escola sostenible i adaptada al canvi climàtic, d’inici, ja no han estat tingudes en compte; tanmateix, amb la seva voluntat de ser-ne partícip, amb uns objectius clars: incorporar una perspectiva verda i cohesionadora, maximitzant l’entrada de llum natural, ben aïllada i climatitzada.

El Joan Coromines va ser un dels centres pioners a la ciutat, juntament amb Germanes Bertomeu, en posar en pràctica el model educatiu “escola-comunitat”, un model inspirat en l’educador Loris Malaguzzi, que el centre ha dut a terme d’ençà de la seva creació i que cerca potenciar l’autonomia dels alumnes, amb una pedagogia basada en l’experimentació i amb la implicació de tota la comunitat. En un moment en què els models educatius volen innovar, cal que els nous edificis responguin també a uns mateixos principis de modernitat: refermar el compromís ecologista apostant per una futura escola que estigui completament adaptada al canvi climàtic, que aposti per l’estalvi energètic, la reutilització i el reciclatge, que gaudeixi d’espais comuns, aules exteriors, una coberta vegetal amb un hort urbà, patis verds i amb zones d’ombreig i aules adaptades al món digital.

L’any 2022 la Generalitat va anunciar que destinaria 7,2 milions d’euros per fer realitat l’escola. Aquest mes de juny, dos anys més tard, confirmava la licitació per a la redacció del projecte pel nou equipament, però la comunitat educativa reclama major celeritat i un calendari clar.

Mentre que l’Ajuntament estudia adoptar solucions provisionals a l’equipament actual, l’administració catalana ajorna la construcció de la nova escola, que se suma a la llista de deures pendents en matèria d’inversions. Llista on també trobem l’escola de Les Cinc Sénies, que arrossega set anys de retard.

Per tot el que ha estat exposat anteriorment, el Grup Municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que es comprometi per escrit a un calendari concret en la construcció de l’edifici definitiu per l’escola Joan Coromines.

SEGON.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a tenir present la participació de la comunitat educativa de l’escola Joan Coromines, en la mesura del que la llei ho permeti, en els processos de definició, redacció i execució del projecte, i a incorporar les seves demandes per a fer unes instal·lacions comunitàries, que facilitin la cohesió social i siguin més resilients al canvi climàtic.

TERCER.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a refermar el seu compromís en la sostenibilitat i l’adaptació al canvi climàtic, tant en l’edifici com en l’exterior, comprometent-se a no pavimentar la majoria del sòl de l’espai exterior de l’escola per garantir el contacte amb la natura, l’ombreig, fer-ne un espai d’aprenentatge, coeducació i convivència, generar diversitat d’ambients i activitats lúdiques i creatives, confortable i connectat amb l’entorn.

QUART.- Notificar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la direcció de l’Escola Joan Coromines, a l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Joan Coromines i al Consell Escolar Municipal.

Back to top button