HabitatgeNota de Premsa

La Generalitat decideix deixar 454 mataronins i mataronines sense ajuda al pagament del lloguer (MIFO 2019)

En Comú Podem Mataró presenta una Declaració Institucional denunciant l’augment de les denegacions d’ajut al lloguer l’any 2019 per culpa d’una retallada pressupostària de la Generalitat i de canvis en els criteris de valoració per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és l’encarregada de gestionar les sol·licituds d’ajuts al pagament de lloguer MIFO 2019 (Ministerios de Fomento). L’any 2018, el nombre de sol·licituds presentades a Mataró va ser de 2.082, de les quals van obtenir una resolució favorable un total de 1.832, suposant aquestes xifres el 88% del total.

El nombre de sol·licituds presentades l’any 2019 a Mataró han estat un total de 2.278. D’aquestes, s’han resolt favorablement només el 64,66%. Suposant aquestes dades un augment molt substancial de les denegacions d’ajut al lloguer.

Els motius d’aquest augment de les denegacions són, per una banda, una davallada de la partida pressupostària de l’AHC destinada a l’ajut al lloguer, passant de 3,7 milions d’euros al 2018 als 3 milions d’euros al 2019. I per altra banda, hi ha hagut una sèrie de canvis en els criteris de valoració en l’aprovació de les bases de la convocatòria 2019 respecte els aplicats l’any anterior. Aquests canvis afecten principalment el càlcul dels ingressos dels sol·licitants dels ajuts, de manera que les persones sol·licitants que no han
pogut demostrar ingressos suficients amb el nou procediment, han quedat excloses de la convocatòria per no complir els requisits.

Estrictament i per culpa dels canvis de criteris de valoració i de la retallada pressupostària de la Generalitat, a Mataró, l’any 2019, hi ha 454 persones sol·licitants a qui se’ls hi ha denegat la sol·licitud d’ajut al lloguer. Això suposa que un 20%, del total de sol·licituds d’ajut al lloguer, s’han desestimat degut a les retallades i als canvis de criteris.

Back to top button