CartipàsGovernHabitatgeNoticíaOcupacióPromoció econòmica

L’alcalde estableix el nou cartipàs municipal

David Bote Paz ha signat el decret de nomenament de 8 tinences d'alcaldia; el de creació i composició de la Junta de Govern Local i el de delegació de competències als regidors i regidores del Govern municipal, format per PSC-CP i ECPM.

L’alcalde, David Bote, ha signat els decrets de delegació de competències als regidors delegats, de nomenament de les tinences d’alcaldia i de creació, composició i competències de la Junta de Govern Local, que determinen la nova organització municipal per al mandat 2019-2023.

Noves tinences d’alcaldia

El decret de nomenament dels tinents d’alcalde determina que hi ha 8 tinences d’alcaldia que són ocupades pels regidors següents:

 • Primer tinent d’alcalde: Juan Carlos Jerez Antequera
 • Segon tinent d’alcalde: Sergi Morales Diaz
 • Tercera tinenta d’alcalde: Laura Seijo Elvira
 • Quarta tinenta d’alcalde: Núria Moreno Romero
 • Cinquè tinent d’alcalde: Miquel Àngel Vadell Torres
 • Sisena tinenta d’alcalde: Marisa Merchán Cienfuegos
 • Setena tinenta d’alcalde: Elizabet Ruiz Moreno
 • Vuitena tinenta d’alcalde: Anna Villarreal Pascual

Junta de Govern Local

La composició de la Junta de Govern Local és:

-President:

 •  Alcalde, David Bote Paz

-Vocals:

 • Primer tinent d’alcalde: Juan Carlos Jerez Antequera
 • Segon tinent d’alcalde: Sergi Morales Diaz
 • Tercera tinenta d’alcalde: Laura Seijo Elvira
 • Quarta tinenta d’alcalde: Núria Moreno Romero
 • Cinquè tinent d’alcalde: Miquel Àngel Vadell Torres
 • Sisena tinenta d’alcalde: Marisa Merchán Cienfuegos
 • Setena tinenta d’alcalde: Elizabet Ruiz Moreno
 • Vuitena tinenta d’alcalde: Anna Villarreal Pascual

Regidories delegades

 • Juan Carlos Jerez (PSC-CP): Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat.
 • Núria Moreno Romero (PSC-CP): Regidora delegada de Promoció de Ciutat.
 • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP): Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació Professional.
 • Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP): Regidora delegada de Gestió de l’Espai Públic i Gent Gran Activa.
 • Sergi Morales Díaz (ECPM): Regidor delegat d’Ocupació i Empresa.
 • Laura Seijo Elvira (PSC-CP): Regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut.
 • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP): Regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Participació.
 • Xesco Gomar Martín (PSC-CP): Regidor delegat de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat.
 • Beatriz Delgado Castro (PSC-CP): Regidora delegada d’Esports.
 • Anna Villareal Pascual (PSC-CP): Regidora delegada de Seguretat Pública.
 • María José Pérez Carrasco (PSC-CP): Regidora delegada de Cultura.
 • Daniel Hurtado Díaz (PSC-CP): Regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent.
 • José Antonio Ricis Saavedra (PSC-CP): Regidor delegat de Verd Urbà.
 • Sarai Martínez Vega (ECPM): Regidora delegada d’Habitatge.

Comissions Informatives i Junta de Govern Local

Segons l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), s’estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre els següents punts:

 1. Periodicitat de les sessions del Ple.
 2. Creació i composició de les comissions municipals informatives permanents.
 3. Nomenaments dels representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 4. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions informatives o delegacions que l’alcalde estimi oportú conferir.

Descarrega’t el decret de Tinents d’Alcalde

Descarrega’t el decret de Regidors Delegats

Font: Ajuntament de Mataró

Back to top button