GovernNoticíaPla de Mandat

El Govern presenta la proposta de Pla de mandat per als propers 4 anys

El full de ruta recull 31 prioritats i més d’un centenar de compromisos i accions per aconseguir una ciutat més pròspera, sostenible, inclusiva, neta i segura

L’alcalde, David Bote (PSC-CP) i el segon tinent d’alcalde, Sergi Morales (ECPM-ECG), acompanyats del primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, han presentat aquest migdia la proposta de Pla de mandat 2019-2023 del Govern municipal i un Pla d’inversions de 91,5 milions d’euros per als propers quatre anys.

El Pla de mandat és el full de ruta per aconseguir una ciutat més pròspera, sostenible, inclusiva, neta i segura. Aquesta fita es vol assolir mitjançant l’execució dels objectius plantejats al Pla estratègic Mataró 2022, amb la mirada posada al nou horitzó marcat per l’Agenda 2030 i aplicant a les polítiques municipals els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la Nova Agenda Urbana.

La proposta de Pla de mandat 2019-2023 neix del pacte de Govern “Un futur per a Mataró”, signat el 15 de juny entre el PSC-CP i ECPM-ECG, i per tant respon a les prioritats i compromisos adoptats en tres àmbits: l’estratègia i la bona governança; la qualitat urbana i el benestar de la ciutadania; i el desenvolupament urbà i econòmic. Aquest document, on es concreten les prioritats i els acords que emmarcaran les actuacions que es volen dur a terme al llarg del mandat, també és una eina per a la transparència i el retiment de comptes, per aconseguir una Administració més oberta i propera a la ciutadania.

El document s’ha elaborat tenint en compte l’escenari pressupostari 2020-2023, marcat pel dèficit en la previsió d’ingressos com l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) o la PIE (Participació en els Impostos de l’Estat); per la modificació de contractes per millorar serveis (Mataró Bus, neteja d’edificis, neteja i recollida de brossa, entre d’altres); per l’increment de la despesa de personal de l’Ajuntament (augment anual de més de 2 M €); per l’increment de les partides de seguretat; per polítiques d’habitatge; per la inversió per posar la ciutat al dia (asfaltat, voreres, enllumenat, arbrat, etc.), i per la necessitat de garantir la despesa en polítiques socials. Davant d’aquest augment de necessitats, i per tal de garantir l’equilibri pressupostari, s’han proposat actuacions per augmentar els ingressos (revisió dels tipus impositius en les ordenances fiscals) i reduir la despesa (elaboració i aplicació d’un Pla de racionalització per reduir la despesa en 2 M €).

El Govern treballarà per sumar la resta de grups municipals als compromisos expressats al Pla de mandat perquè entén que la majoria corresponen tant a reptes estratègics compartits com a reivindicacions i necessitats altament demandades per la ciutadania.

Pla de mandat: 3 àmbits, 31 prioritats, 116 compromisos i 173 accions

La proposta de Pla de mandat 2019-2023 s’estableix a partir de les 31 prioritats definides pel Govern municipal, de les quals en depenen 116 compromisos i 173 accions estructurades en els 3 grans àmbits de l’organització política del Govern municipal:

-Estratègia i governança: s’hi emmarquen prioritats com tenir una visió estratègica amb l’horitzó 2030 i garantir el bon govern; una cartera de serveis adaptada a les necessitats i que garanteixi qualitat i sostenibilitat; o la transformació de l’Administració, entre d’altres. Aquestes prioritats es tradueixen en compromisos com desenvolupar els projectes del Pla Estratègic Mataró 2022 i l’estratègia europea 2030; millorar l’atenció ciutadana o reclamar el deute a la Generalitat. Algunes de les accions per complir aquests compromisos són establir una l’Agenda Urbana i l’Agenda 2030 (ODS) per Mataró; aprovar el Pla de ciutat intel·ligent; impulsar el sector de Balançó i Boter i el desenvolupament del sector Iveco-Pegaso; elaborar un nou Codi ètic i un Pla de bona governança, constituir el comitè d’ètica; o definir el Pacte fiscal i aplicar el Pla de racionalització, entre d’altres.


-Qualitat urbana i benestar de la ciutadania: en depenen prioritats com l’aposta per la transició energètica i la mobilitat sostenible; posar els espais públics i els equipaments al dia; aconseguir una ciutat més neta, més segura, més cívica, inclusiva, cohesionada i diversa; garantir la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat i la igualtat d’oportunitats pel dret a l’habitatge. Alguns compromisos d’aquest àmbit són el canvi de model energètic, la millora dels espais públics, més recursos a la neteja i recollida de residus, reclamar a la Generalitat més Mossos i els equipaments sanitaris pendents, ampliar el parc d’habitatge assequible, continuar invertint en equipaments educatius, lluitar contra les discriminacions per raó de sexe, origen, etc. Entre les accions previstes per aconseguir-ho hi ha, per exemple, crear l’oficina de transició energètica; els nous contractes de Mataró Bus i de neteja i recollida de residus; desenvolupar l’Anella verda; aprovar definitivament i desplegar el Pla de mobilitat; executar el Pla de manteniment d’equipaments públics, el Pla local de seguretat i la instal·lació de càmeres de videovigilància; implementar els projectes europeus Yes we rent i Gavius; elaborar el projecte executiu de la nova biblioteca de Molins i potenciar els esports nàutics, entre moltes d’altres.

-Desenvolupament urbà i econòmic: algunes de les prioritats d’aquest àmbit són promoure el comerç de proximitat i l’equilibri de les zones comercials; generar economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat; fomentar la indústria i l’emprenedoria, i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions. Alguns dels compromisos en què es tradueixen aquestes prioritats són revisar les polítiques urbanístiques, impulsar projectes del front marítim, reactivar el Centre i el Port, o revisar i potenciar el Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM). Entre les accions previstes hi destaca estudiar i revisar, si cal, el Pla General; executar el Pla d’Impuls al Centre; executar la primera fase de la transformació de l’N-II; reorientar l’àmbit comercial del Port; elaborar el projecte executiu del nou pas al Port; revisar el Pacte per l’ocupació i el desenvolupament econòmic; definir un pla de captació d’empreses o impulsar un pla de creixement i consolidació de l’economia social i solidària, entre d’altres.

Pla d’inversions 2020-2023

El Pla de mandat es presenta acompanyat del Pla d’inversions 2020-2023. La previsió és que l’Ajuntament, Aigües de Mataró i PUMSA destinin a inversió 91,5 milions d’euros en els propers quatre anys. El gruix d’actuacions previstes es destinaran a posar els equipaments i espais públics de la ciutat al dia (37 M €); urbanisme (15,6 M €); mobilitat i seguretat (7,9 M €); sostenibilitat energètica (7,2 M €); promoció econòmica (5,7 M €); neteja i recollida de residus (5,6 M €); habitatge (5,6 M €); ciutat intel·ligent i Govern obert (3,4 M €) i pressupostos participatius (3 M €).

Les inversions més destacades del mandat, doncs, seran el desplegament de diversos plans (Pla d’Impuls al Centre (PIC), Pla d’habitatge, el Pla de polígons i el Pla de mobilitat); la transformació de l’N-II; la construcció del nou Centre d’Acollida d’Animals; l’Anella ciclista; la instal·lació de càmeres de videovigilància i de la xarxa semafòrica intel·ligent; el nou Casal de Joves La Llàntia i l’Espai Mataró; i la finalització de la pista poliesportiva de Cerdanyola i la rehabilitació del Cafè Nou.

A més d’aquestes actuacions pròpies, durant aquest mandat l’Ajuntament també col·laborarà en l’impuls de projectes estratègics de tercers que són claus per al futur de la ciutat: l’N-II, la nova estació de tren i el front marítim (depenen, respectivament, de l’Estat, ADIF i RENFE); Pla estratègic del Port de Mataró (Consorci Port Mataró); Parc d’Economia Circular (Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme); l’Institut Cinc Sènies i el nou centre de Formació Professional (Generalitat de Catalunya); i l’ampliació de l’Hospital de Mataró, CAP i sociosanitari (Generalitat de Catalunya).

Notícia de Mataró Audiovisual sobre el Pla de Mandat

Links d’interés:

Back to top button