HabitatgeNota de Premsa

Comunicat d’En Comú Podem Mataró a favor d’acabar amb la impunitat dels especuladors

La regidora d’En Comú Podem Mataró Sarai Martínez afirma que “l'interès públic està per sobre de tot i ens devem als nostres veïns i veïnes. L'habitatge és un dret bàsic que defensarem fins a les últimes conseqüències”

Mataró, 13 de juliol del 2020

En Comú Podem Mataró es mostra conforme amb que l’Ajuntament de Mataró hagi incoat un expedient per declarar la inhabitabilitat de dos edificis situats al carrer Jaume I que es van ocupar durant el confinament per la COVID-19. La Policia Local de Mataró ja ha informat als ocupants que han d’abandonar l’edifici de manera immediata perquè les deficiències suposen un perill per la salut i la seguretat de les persones.

La regidora d’En Comú Podem Mataró Sarai Martínez, que ha estat al darrera de l’operatiu municipal que ha acabat comportant l’obertura de l’expedient per inhabitabilitat, explica que la situació ha estat provocada per la manca de diligència de la propietat en l’observació del seu deure de conservació de les edificacions i que, ara mateix, l’immoble és un perill per la salut i la seguretat de les persones. Martínez ha informat també que el servei municipal d’habitatge ha incoat un procediment sancionador per incompliment del deure de conservació durant els darrers anys.

En Comú Podem Mataró vol recordar que la Llei d’Habitatge és molt clara: el dret de propietat no es il·limitat, comporta obligacions com ara l’obligació de conservar l’immoble, sobretot per no crear un risc en la salut i seguretat de les persones, mantenir-lo correctament i el més important, el propietari té l’obligació de donar-li l’ús social que l’hi correspon. En aquest sentit, Sarai Martínez ha conclòs que a Mataró s’ha acabat la impunitat dels especuladors que a més a més posen en perill la vida de la gent. L’interès públic està per sobre de tot i ens devem als nostres veïns i veïnes.”

Des d’En Comú Podem Mataró, seguirem defensant l’habitatge com un dret bàsic fins a les últimes conseqüències, mai com un bé per especular.

Back to top button