Un model de seguretat de proximitat i comunitari

La seguretat és una necessitat vital i un dret fonamental de les persones, un element essencial que incideix en la convivència democràtica i en les condicions de vida de la ciutadania, millorant la qualitat de vida a la ciutat i als barris, i un factor de cohesió social i dinamització socioeconòmica.

En definitiva, estem parlant d’un garant essencial per al ple exercici de drets i llibertats, la convivència i el progrés, que mereix la major atenció i protecció possibles per part de totes les administracions, autoritats, serveis i entitats que vertebren la nostra societat.

L’urbanisme i el disseny dels espais comunitaris i públics, juguen un paper important en el dia a dia de les persones. Vivim en una societat diversa, amb diverses llengües, cultures i pràctiques religioses. En aquest sentit, l’urbanisme pot desenvolupar projectes amb la capacitat d’unir la diversitat i poder congregar les persones a conviure en harmonia. Compartir els espais públics rebaixa el grau de conflictivitat social i fa perdre la por a l’altre.

Per tot això:
  • Incorporarem a tots els projectes urbanístics la visió de seguretat i convivència, tenint en compte especialment la no criminalització dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, la perspectiva de gènere i la diversitat cultural i funcional.
  • Assolirem el màxim grau de presència, proximitat, treball comunitari i efectivitat policial als barris, amb especial atenció a aquelles zones on en els darrers anys ha augmentat la conflictivitat o la sensació d’inseguretat, així com a les zones d’oci els caps de setmana.
  • Crearem espais específics de contacte, informació i participació ciutadana a través dels quals es pugui mantenir un diàleg permanent sobre la situació, les necessitats i percepcions de seguretat a la ciutat i als barris.
  • Apostarem per una Policia Local de proximitat i arrelada als barris. A més, designarem una persona de referència i especialitzada en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia i altres delictes d’odi i discriminació.
  • Requerirem al Departament d’Interior de la Generalitat perquè incrementi els nombre d’efectius policials destinats a Mataró, d’acord amb les necessitats reals i en el marc del sistema de seguretat pública.• Lluitarem des del municipi contra el feixisme per aconseguir una ciutat antifeixista sense discursos de l’odi.• Lluitarem contra el tràfic de persones i la prostitució forçada.
Botón volver arriba
Cerrar