Convivència i laïcitat

 • Continuarem lluitant per combatre el racisme, la xenofòbia i altres formes semblants d’intolerància i discriminació.
 • Contrarestarem els missatges que difonen estereotips misògins, racistes i xenòfobs, així com els prejudicis relatius a grups religiosos, ètnics i culturals minoritaris.
 • Incrementarem l’ús d’instruments com la mediació, la participació i la reconciliació per facilitar el diàleg i la convivència entre els diferents actors que tenen interessos i perspectives contraposades per tal de cercar actuacions consensuades.
 • Garantirem la celebració digna de les cerimònies civils o religioses.
 • Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya fa entorn a la previsió de sòls, en els plans urbanístics, on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació segons les necessitats i les disponibilitats dels municipis.
 • Disposarem, en les zones de vetlla i cementiris, la garantia al respecte de la pluralitat d’opcions.
 • Lluitarem contra el racisme social: donarem suport a totes les associacions, col·lectius, entitats i moviments socials que treballin en contra de qualsevol tipus de discriminació.
 • Desenvoluparem plans de convivència per barris que incorporin i respectin la diversitat de la ciutat, amb la visió dels diferents col·lectius.
 • Proposarem mesures per fer front als conflictes i a les diverses violències que sofreixen col·lectius específics per motius polítics, religiosos, sexuals, ètnics i de nacionalitat.
 • Potenciarem l’ús d’instruments com la mediació, la participació o la reparació per facilitar el diàleg i la convivència.
 • Impulsarem l’acord per una nova ordenança de convivència, que situï al centre l’exercici dels drets a la ciutat i no només les sancions.
Botón volver arriba
Cerrar