Ciutadania inclusiva, migracions i interculturalitat

Mataró és una ciutat que no té por de la diversitat i promou la convivència pacífica i la cohesió social És una ciutat històricament d’acollida i és sabut que les diversitats enriqueixen el teixit social i cultural. En un moment d’enfortiment del fonamentalisme religiós i dels moviments racistes, xenòfobs i de la dreta extrema és necessari reforçar el nostre compromís amb la llibertat de consciència i la defensa dels drets humans.

Un municipi de drets és també una ciutat més cohesionada amb un model de seguretat basat en la protecció de drets de ciutadania a través de la cooperació comunitària, la prevenció i la resolució de problemes.

Des d’En Comú Podem Mataró defensem la laïcitat de les institucions públiques.

Per tot això:
  • Garantirem, , deures i oportunitats de la població migrant i minories ètniques.
  • Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social a la ciutat i promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social.
  • Ens comprometem a preparar el nostre municipi per acollir, assistir, proveir dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones refugiades, i exigir als estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari.
  • Garantirem el dret de representació i participació de les persones migrades.
  • Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que tinguin dret a vot a les eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos electorals.
  • Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques públiques i fomentarem projectes extraescolars que reconeguin llengües i cultures de famílies migrades residents als nostres pobles i ciutats.
  • Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística.
  • Potenciarem les polítiques de reconeixement i reparació. Revisarem la història local i reconeixerem les víctimes de la colonització i l’esclavitud així com les seves conseqüències, assumint la responsabilitat des d’un punt de vista moral i simbòlic.
Botón volver arriba
Cerrar