EIX 4. MATARÓ, CIUTAT INCLUSIVA I RADICALMENT DEMOCRÀTICA

Mataró és una ciutat diversa i això implica que els ciutadans i les ciutadanes hem de poder-hi viure plenament, sense discriminacions ni exclusions. Reconèixer els drets de ciutadania vol dir reconèixer les persones com a iguals, reconèixer que poden participar en espais de decisió.

Un municipi de drets és també una ciutat més cohesionada amb un model de seguretat basada en la protecció de drets de ciutadania a través de la cooperació comunitària, la prevenció i la resolució de problemes.

Hem de fer compatible els municipis de drets amb el reconeixement dels valors progressistes, populars i republicans que han caracteritzat els nostres pobles i ciutats. És per aquest motiu que desenvoluparem programes de memòria històrica que es fonamentin en la contribució del municipi en la defensa dels principis del moviment obrer, del republicanisme, del feminisme i de l’antifeixisme que ens connecten amb la lluita global per construir un món més just, més humà i més fratern.

Creiem fonamental també recuperar principis com la solidaritat, l’ajuda mútua o el bé comú, que han de servir-nos per redefinir les relacions veïnals (i les pròpies comunitats) com a pas indispensable per transformar la nostra quotidianitat així com l’actual model social, polític i econòmic.

Una ciutat de drets vol dir promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, així com l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Les polítiques feministes són imprescindibles en el camí que cal recórrer per assolir uns pobles i ciutats de drets. Són un dels motors per avançar cap a un nou model socioeconòmic i cap a la construcció d’un municipi més just.

A nivell municipal, doncs:

  • Planificarem i organitzarem la vida municipal en totes les seves àrees cap a aquesta direcció, amarant les lleis i els programes d’aquests continguts.
  • Vetllarem curosament per revertir o minvar al màxim les desigualtats ja existents, en els punts de partida o en els itineraris per a l’accés als recursos, per tal que d’aquesta manera s’assoleixi realment l’objectiu d’igualtat d’oportunitats per a totes les persones.
Botón volver arriba
Cerrar