Salut

Entenem que l’accés als serveis de salut de qualitat, de manera pública i universal, és un dret de tota la ciutadania. Malgrat les escasses competències directes de l’Ajuntament en aquest àmbit, entenem que vetllar perquè això sigui així de forma proactiva representa un pilar fonamental de l’acció d’un govern municipal que aspiri al benestar de tota la població, especialment de les persones més necessitades.

Està demostrat que les males condicions de l’habitatge, la inestabilitat laboral o administrativa, la precarietat econòmica, que es concentren en alguns sectors de la població (aturats, joves, migrants, etc.), o la soledat i manca d’ajuda per a una higiene o alimentació adequades, en altres grups (gent gran, nens), són importants factors de risc per a la salut física i/o mental. Les desigualtats socials comporten desigualtats en salut, i és aquí fonamentalment on el nostre Ajuntament ha d’incidir, planificant i innovant en la bona direcció, detectant i reduint al màxim els factors de desigualtat ja existents.

L’atenció pública i universal a la salut és un dret que no es pot retallar ni es pot limitar a una part de les persones, ni tampoc ha de convertir-se en negoci per a ningú. Per això les polítiques dels governs de la Generalitat dels darrers anys han estat tan nocives per a les classes populars del país.

Des d’En Comú Podem Mataró considerem que totes les actuacions de l’Ajuntament han d’incloure la promoció de la salut de manera transversal, des de la planificació urbanística, la mobilitat, la cura del medi ambient, l’alimentació escolar i l’atenció a les llars més vulnerables, fins a la vigilància de la salubritat de les aigües, dels comerços d’alimentació, etc.

Així doncs, les prioritats de treball del municipi en l’àmbit de la salut han de ser les següents:

 • Treballar perquè la planificació i l’organització urbanes vagin orientades a la millora de la qualitat de vida i la promoció de la salut per a tothom, tenint molt en compte que les desigualtats socials comporten desigualtats en salut.
 • Inclourem de forma sistemàtica la prevenció i la promoció de la salut (alimentació, medi ambient, salut laboral, salut mental, educació), en totes les vessants de la política municipal.
 • Garantirem l’empadronament de les persones nouvingudes per a l’accés al servei de salut pública. En el primer contacte amb l’Ajuntament, informarem dels drets en matèria de salut per tal d’agilitzar-ne al màxim el seu l’accés.
 • Promourem la formació del personal de l’Ajuntament entorn de la llei d’estrangeria actual i les conseqüències positives en relació als drets a l’atenció universal, per a la millora del servei d’atenció a les persones nouvingudes.
 • Vetllarem pel control de la qualitat de l’aire atès el seu impacte nociu sobre la salut, amb el control de les emissions industrials i de la gestió dels seus residus, entre d’altres. A més, apostarem pel transport públic i altres formes de mobilitat que contribueixin a disminuir el trànsit rodat amb aquest objectiu.
 • Treballarem per a la implantació d’actuacions de reducció de la contaminació acústica, especialment pel que fa al trànsit rodat.
 • Millorarem les condicions de salubritat dels espais públics com són jardins, gosseres, sorrals per a nens i nenes, etc.; impulsarem campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania amb la finalitat que els/les usuaris/àries col·laborin amb responsabilitat en el seu manteniment i en la seva higiene.
 • Garantirem la qualitat de l’aigua, especialment en instal·lacions públiques (aigua potable, piscines, fonts, etc.) Vetllarem per mantenir-les en òptimes condicions sanitàries.
 • Impulsarem campanyes de sensibilització i prevenció de plagues (mosquit tigre, legionel·losi, rosegadors, etc.)
 • Realitzarem campanyes informatives per a una sexualitat sana, física i emocional, especialment entre joves, amb la col·laboració de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament.
 • Realitzarem campanyes informatives per promoure la seguretat alimentària, en col·laboració amb mercats, comerços d’aliments, empreses de càtering, especialment per a escoles, centres sanitaris, etc.
 • Posarem en marxa programes de foment d’hàbits saludables, en especial per a la gent gran que viu sola, persones amb mobilitat reduïda i/o altres, per tal de dinamitzar els parcs de salut de la ciutat i condicionar nous espais per a aquest objectiu (esport, dansa, taitxí, etc.)
 • Estudiarem la creació d’un servei municipal d’odontologia, en la línia del que ha engegat l’Ajuntament de Barcelona, que ofereixi serveis d’extraccions dentals, obturacions, higienes, periodòncies, endodòncies, pròtesis, implants, etc. a preus assequibles.
 • Augmentarem la presència de mediadors i mediadores en el servei d’atenció primària, i hi inclourem els de nacionalitat xinesa.
 • Negociarem amb el Departament de la Generalitat per a l’acceleració de la construcció i/o l’ampliació de les àrees bàsiques de Cirera-Molins i Rocafonda, exigint que es dotin de suficients elements de diagnòstic, de material mèdic adient i de major nombre de professionals, per donar resposta a les noves necessitats del servei.
 • Reclamarem el Centre d’atenció immediata o CUAP, amb dotació suficient de proves complementàries i de professionals, per tal de descongestionar i evitar el col·lapse del Servei d’Urgències de l’Hospital, i així evitar el desplaçament de les visites concertades per les demandes de visita urgent.
 • Reclamarem l’inici de les obres de construcció d’un nou centre sociosanitari de referència per a la comarca del Maresme, en els terrenys ja destinats a aquest ús. Així també vetllarem pel no desmantellament del Centre sociosanitari actual a l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
 • Treballarem per a l’ampliació de la xarxa de salut mental a la ciutat.
 • Liderarem, des del Consorci Sanitari del Maresme, les negociacions amb el Departament per tal que l’Hospital de Mataró recuperi la seva autonomia i s’agilitzi així la seva gestió.
 • Proposarem que la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme participi en els òrgans de direcció del Consorci Sanitari del Maresme, en tant que moviment social de reconeguda trajectòria, atès que per a la bona funció i la transparència en la gestió sanitària cal, necessàrament, la participació activa dels usuaris i dels professionals en la planificació i la gestió.
 • Obrirem les estructures sanitàries a la participació real dels professionals i de la població en els òrgans de gestió de l’atenció a la salut, en especial les meses triangulars als centres d’atenció primària.
 • Retirarem l’amiant dels establiments i instal·lacions públiques.
 • Promourem la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics (DEAS) en els equipaments i llocs públics especialment concorreguts.
Botón volver arriba
Cerrar