Persones amb diversitat funcional

Cal atendre especialment les persones que tenen dificultats afegides (físiques, sensorials, de la comunicació, intel·lectual i derivades de trastorns mentals), per tal de normalitzar l’accés especialment als recursos públics, entitats de l’administració, al transport, botigues, magatzems, mercats, etc., en igualtat de condicions .

Aquestes seran les línies prioritàries per a En Comú Podem Mataró:

 • Elaborarem i executarem un Pla Integral d’Accessibilitat de Mataró, amb compromís de despeses i calendari d’execució per part de totes les regidories vinculades, que inclogui tots els espais i serveis d’ús públic i que compti en tot moment amb la participació de les entitats i persones amb discapacitat del Mataró tal i com estableix la Llei 13/2014, d’accessibilitat.
 • Elaborarem un nou mapa de Mataró identificant punts amb necessitats específiques: atenció a rampes, senyals lluminosos, visuals (pintar les vores de les voreres), acústics (semàfors sonors), senyals de relleu al terra (andanes, parades d’autobús).
 • Promourem un sistema accessible de recollida de residus.
 • Farem una adequació de passos suficients a les platges.
 • Assegurarem l’acompliment de la legislació respecte a l’espai per a cadires de rodes a portes, ascensors, etc. dels edificis públics i/o de pública concurrència.
 • Els reservarem llocs específics de fàcil d’accés en els equipaments culturals de la ciutat.
 • Promourem l’elaboració de programes de sensibilització per a la població en general.
 • Facilitarem l’accés als serveis municipals de les persones amb capacitats diferents.
 • En concret, proposem les següents mesures:
  1. Promourem l’elaboració un protocol sanitari per atendre les persones sordes.
  2. Instal·larem el servei de videointerpretació visual a l’Hospital de Mataró, així com a altres dependències de l’Ajuntament.
  3. Promourem la conscienciació de les empreses mataronines per tal que facilitin la integració de les persones amb capacitats diferents.
  4. Organitzarem tallers de formació laboral dirigits a les persones amb capacitats diferents.
 • Assegurarem que les obres i serveis als que s’atorguen llicències municipals (des d’obres menors fins a instal·lacions efímeres a la via pública), acompleixen els criteris i la normativa legal d’accessibilitat i no discriminació, fent un seguiment adequat i exhaustiu des del plantejament del projecte fins a la seva execució.
 • Garantirem que es compleix tota la normativa d’accessibilitat i igualtat d’oportunitats a totes les ordenances, així com a tots els plecs de condicions dels concursos públics, contractes i llicències de tot tipus que es facin. En aquest sentit, revisarem totes les ordenances i contractes públics existents abans del 2014 (any en què es va aprovar la darrera Llei catalana d’accessibilitat) per actualitzar-les amb les exigències normatives actuals.
 • Promourem que tots els agents que gestionen serveis i/o espais d’ús públic al municipi (tant de titularitat pública com privada) aportin informació del seu grau d’accessibilitat, tant a les seves pàgines webs com a través de les seves diferents vies de contacte i informació, de manera clara i senzilla.
 • Garantirem l’accessibilitat universal a l’Administració Electrònica de la Corporació Local per tal que totes les persones pugin relacionar-se sense exclusió amb el seu Ajuntament per vies o mitjans digitals.
 • Garantirem que la policia municipal tingui la formació, conscienciació i recursos suficients per incidir a salvaguardar l’accessibilitat a la via pública com a dret humà de les persones amb discapacitat.
 • Assegurarem el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible marcat per normativa en les programacions anuals d’habitatge de promoció pública. Així com en els projectes d’habitatges de qualsevol altre caràcter que construeixin, promoguin o subvencionin administracions públiques o entitats del sector públic, i en les promocions d’habitatges d’iniciativa privada que s’acullin a la qualificació d’habitatge amb protecció oficial.
 • Potenciarem la creació d’habitatge social per a una vida independent, amb l’objectiu de promoure la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat física que ho desitgin, avançant alhora en l’accés real a l’assistència personal com a eina clau en l’autodeterminació i en l’exercici de drets reconeguts a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, com la participació a la comunitat en igualtat d’oportunitats.
Botón volver arriba
Cerrar