Mataró, ciutat animalista

Els drets dels animals són cosa de tots.

Tots els animals, de qualsevol espècie, tenen el dret a ser respectats. No han de ser víctimes de maltractes, d’esforços desmesurats, d’espectacles violents ni d’actes cruels que comportin patiment físic o psíquic.

Tot i que els ajuntaments tenen competències limitades en aquesta matèria, es poden fer multiplicitat de propostes i projectes per als nostres animals (impulsar ordenances municipals, fomentar campanyes de sensibilització i informació i un llarg etcètera).

Des d’En Comú Podem Mataró apostem fermament per la defensa i respecte dels animals domèstics i salvatges que ens envolten.

Per això proposem:

 1. Animals de Companyia
 2. Convivència: promoció i aposta per una “Mataró ciutat amiga dels animals”.

  • Gestió de colònies felines. Seguiment en l’aplicació d’un model ètic, pràctic i eficaç de colònies controlades, que garanteixin la defensa de les seves necessitats, al mateix temps que es redueix la seva població.
  • Creació d’almenys un pipicà a cada barri de Mataró i a zones d’especial afluència com el Passeig Marítim.
  • Promourem campanyes informatives a la Policia Local, per a incrementar el coneixement de la legislació que afecta els animals.
  • Facilitarem el veterinari gratuït per a persones ambpocs recursos econòmics. Defensem la necessitat que l’Ajuntament de Mataró desenvolupi una línia d’ajudes per a persones sense recursos que tinguin animals al seu càrrec, amb l’objectiu de sufragar les despeses veterinàries justificades (vacunes obligatòries, desparasitació, esterilització, intervencions urgents, etc).
 3. Fauna Urbana
 4. Des d’En Comú Podem Mataró reafirmem el nostre compromís de prohibir mètodes de control com verí, gas o caça per a la fauna urbana (predominantment coloms). És per això que proposem una sèrie de mesures ètiques per al seu control:

  • Instal·larem menjadores amb esterilitzant per a coloms, en els períodes d’augment de la població d’aquestes aus (en una mitjana de 300 a 400 coloms per quilòmetre quadrat).

  El producte utilitzat és el Nicarbacina, de baixa toxicitat que en permet un control sense causar patiment.

  Recentment les abelles han estat catalogades com a espècie en extinció. Sempre han conviscut amb nosaltres i són indicadores de biosalut, a la vegada que són un recurs imprescindible per a la pol·linització de les plantes i millora de les zones verdes.

  Es per això que:

  • Proposem la creació d’almenys dos “hotels” per a insectes pol·linitzadors (seguint el model de les ciutats verdes europees com Barcelona i altres).
  • Promoure campanyes de sensibilització vers la protecció d’aquests insectes.
 5. Protecció animal
  • Incrementarem les multes a les persones que maltractin animals. Actualment considerem que les multes per maltractament animal són baixes, i en certs casos, nul·les.
  • Considerarem les associacions en defensa dels animals com a part interessada en els expedients oberts en casos de maltractament animal.
  • Implicarem serveis públics per tal d’augmentar les adopcions d’animals abandonats.
  • Controlarem i sancionarem la cria d’animals per a la venda per part de particulars sense llicència.
  • Fomentarem campanyes educatives i de sensibilització social contra el maltractament animali en favor de l’adopció, en comptes de la compravenda d’animals, adreçades a la ciutadania.
  • Fomentarem els programes d’esterilització de gossos i gats, tant en refugis com en colònies, per criteris de salut pública.
  • Assegurarem l’alternativa de menú sense aliments d’origen animalen tots els centres dependents de l’Administració Pública de Mataró.
Botón volver arriba
Cerrar