Joves

La joventut de Mataró es troba en una situació desoladora, ja que és un dels col·lectius que més pateix l’impacte de la crisi econòmica i social.

Les trajectòries vitals s’han modificat, i molts i moltes joves opten per emigrar a l’estranger a la recerca d’aquelles oportunitats que no troben a casa seva. La darrera Reforma Laboral ha accentuat l’exclusió laboral i la precarietat dels llocs de feina d’aquest sector, en què el 90% dels contractes són temporals.

Les persones joves representen un col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, dels quals deriven unes identitats i actituds similars, i unes necessitats generalment compartides. Les trajectòries personals dels i les joves, doncs, estan fortament condicionades per una sèrie d’aspectes nuclears: habitatge, formació i treball. La qualitat del sistema educatiu i de la formació professional, l’adquisició d’hàbits saludables, la relació amb l’entorn, les possibilitats de mobilitat, el coneixement i l’ús dels diferents serveis al seu abast, la capacitat creativa o l’ús de la llengua com a factor de relació i cohesió social, són factors que contribueixen a la millora de les trajectòries vitals. I és en aquest sentit que l’habitatge, la feina, l’educació, l’ocupació i la cultura són infraestructures que permeten que el/la jove es continuï definint com qui té futur, com qui defineix el futur, perquè ha de viure un present plenament integrat.

Les nostres prioritats per a Mataró seran:

  • Impulsarem polítiques que ajudin a l’emancipació dels i les joves.
  • Garantirem accés a l’habitatge i fomentarem polítiques d’ajuts per a l’accés al transport públic.
  • Aplicarem mesures per fomentar l’ocupació jovenil: orientació laboral, formació específica per crear ocupació i assessorament i suport en creació d’empreses per a joves emprenedors al servei de nova creació Mataró Activa.
  • Promourem l’educació i l’accés a la cultura: suport a la creació artística, descomptes en consum cultural, promoció d’oferta específica per a aquesta franja d’edat a través d’un carnet jove.
  • Apostarem per una oferta d’oci més diversa: programació d’oci alternatiu, oferta cultural, millora de la seguretat, intervenció en medi obert, pactes per a la nit, processos de participació juvenil, suport a entitats juvenils.
  • Treballarem programes de prevenció i/o consum responsable de drogues (alcohol, estupefaents, etc.) així com programes de salut per a joves, amb una visió integral.
  • Treballarem per reduir l’accés dels i les joves als serveis d’apostes esportives.
  • Promourem campanyes per reduir qualsevol tipus d’assetjament a través les xarxes socials.
Botón volver arriba
Cerrar