Gent gran

A Mataró, al voltant del 16% de la població té més de 65 anys. La gent gran, com a col·lectiu amb unes necessitats i unes reivindicacions específiques, mereix d’una atenció especial des de l’Ajuntament.

Des d’En Comú Podem Mataró portarem a terme les següents mesures:

  • Impulsarem els plans locals d’habitatge, amb especial atenció a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, sobretot la gent gran amb manca d’autonomia
  • Assegurarem l’accés als serveis d’atenció domiciliària i teleassistència, que alliberin de les càrregues que suposa la cura de persones, especialment les dones; aquests serveis estaran basats en la promoció de l’autonomia i la dignitat personal, treballant per la permanència al domicili de les persones i la vinculació al seu entorn més immediat, el seu barri.
  • Estudiarem la implementació d’un sistema d’ajuts per donar resposta a les necessitats de podologia de la gent gran.
  • Garantirem el dret a participar de la vida ciutadana de la gent gran i promourem un envelliment actiu. Volem que la gent gran continuï essent ciutadania de ple dret com en altres etapes de la vida i que els siguin reconeguts els seus drets i la seva dignitat. Combatrem la soledat en la qual es poden trobar especialment moltes dones grans, a través de programes d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i d’incentivació de la seva participació social.
  • Vetllarem perquè la programació d’activitats dels casals de la gent gran respongui a les necessitats, interessos i canalitzin també el reconeixement públic a la seva experiència i els seus sabers. Estarem contínuament en contacte amb les diferents associacions de gent gran de Mataró.
  • Treballarem per la reducció de la bretxa digital, existent per raó d’edat i de gènere, a través de cursos d’informàtica i noves tecnologies, programes de préstec d’equips informàtics i formació gratuïta per a gent gran en aquest àmbit.
  • Negociarem amb la Generalitat la construcció d’una residència pública, intentant que es pugui ubicar a l’espai de la Llar Cabanelles
  • Establirem programes que permetin compartir pis amb gent gran.
Botón volver arriba
Cerrar