Esports i vida saludable

En matèria d’esports, En Comú Podem Mataró treballarem en les següents línies principals:

 • Prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, el foment de l’esport per a tothom i el suport de l’associacionisme esportiu.
 • Les subvencions a les entitats esportives han de recuperar la seva raó essencial com a eina de foment de l’activitat del món de l’esport. Per això establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivita i publicitat, per portar a terme programes amb un interès social mesurable i prioritzant l’esport de base.
 • Establirem la tarifació social en els programes i equipaments esportius públics com a model de garanties d’equitat i accessibilitat.
 • Impulsarem el paper de les dones en el món de l’esport.
 • Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels equipaments esportius dels centres educatius, amb la complicitat de la comunitat educativa, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.
 • Facilitarem l’accés als esports a totes les persones amb diversitat funcional.

Les accions que proposem des d’En Comú Podem per a la nostra ciutat són:

 • Impulsarem una dotació suficient per al Pla de manteniment de les instal·lacions esportives, avançant en la seva modernització i obertura a nous usuaris i usuàries. Implicarem tots els agents esportius de la ciutat en espais de col·laboració i no de competència per als recursos públics destinats a l’esport.
 • Revisarem els criteris de subvencions, convenis i plans de millora, prioritzant l’atenció i treball en l’esport de base, la formació tècnica, l’estructuració del club, la pràctica esportiva de les dones i l’accés a l’esport de les persones amb capacitats diferents.
 • Revisarem els criteris de subvencions, convenis i plans de millora, prioritzant l’atenció i treball en l’esport de base, la formació tècnica, l’estructuració del club, la pràctica esportiva de les dones i l’accés a l’esport de les persones amb capacitats diferents.
 • Revisarem els criteris de subvencions, convenis i plans de millora, prioritzant l’atenció i treball en l’esport de base, la formació tècnica, l’estructuració del club, la pràctica esportiva de les dones i l’accés a l’esport de les persones amb capacitats diferents.
 • Impulsarem, coordinadament amb la Direcció d’Ensenyament, programes d’animació comunitària de l’esport amb col·laboració amb els centres escolars utilitzant els patis per dur a terme les activitats.
 • Farem una revisió del servei esportiu escolar, com a recurs dels mestres d’escoles i instituts, que promogui l’activitat extraescolar i fomenti l’ús dels equipaments esportius per part dels i les escolars.
 • Obrirem i dinamitzarem els espais esportius de les escoles fora de l’horari escolar per tenir accés gratuït a la pràctica de l’esport. Impulsarem activitats escolars esportives com a eix central en el lleure dins del marc dels Plans d’Entorn
 • Impulsarem experiències de cogestió amb entitats esportives locals sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar la participació de la societat organitzada en la gestió municipal.
 • Augmentarem els parcs de salut per a la pràctica de l’esport a l’espai públic (aparells i/o altres elements per a la pràctica de l’exercici físic).
Botón volver arriba
Cerrar