Cultura

La cultura ha de ser al centre del model de ciutat que proposem, ha de contribuir a dinamitzar la ciutat i a construir una societat més igualitària, més lliure i creativa. La cultura ha de ser un dels pols del creixement de Mataró cap al futur. Les ciutats europees, si volen tenir alguna cosa a dir en l’àmbit cultural, s’han de convertir en un focus de creació i intercanvi. Mataró té les condicions necessàries per jugar un paper decisiu, som més de 128.000 habitants, el que representa una massa crítica suficient per poder generar iniciatives i per proposar activitats que atreguin ciutadans i ciutadanes del nostre entorn.

La situació de Mataró com a ciutat mediterrània obre un cúmul de possibilitats que encara no hem sabut explotar. Comptem amb un sector universitari lligat a les noves tecnologies que ha de contribuir a l’activació cultural. La cultura ens ha de servir per visualitzar un nou Mataró, que ens il·lusioni i ens faci sentir orgullosos i orgulloses de la nostra ciutat per les seves contribucions al desenvolupament cultural del país. La cultura no pot ser patrimoni exclusiu de cap grup social sinó un pont de diàleg, de trobada i de fraternitat, entre tots.

Les sinergies que crearem entre el món cultural, el mediambiental, la gastronomia, el lleure i les noves tecnologies, aprofitant experiències emergents que ja es donen a la ciutat, faran de Mataró un pol d’atracció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la creació de llocs de treball. Aprofitant el que ja tenim, el patrimoni material i immaterial, crearem les condicions per contribuir a la revitalització de la ciutat.

Per tot això, des de L’Ajuntament de Mataró formularem projectes en els diversos àmbits culturals amb visió estratègica:

 • Prioritzarem tot allò que aposti per noves formes culturals, que responguin als reptes que ens formula la societat. Ens cal un motor de producció i consum cultural, dinamitzador, actual i crític, que pugui formular les preguntes adequades en el temps que vivim.
 • Treballarem i donarem facilitats a les iniciatives culturals que llencin propostes noves, trencadores i agosarades. Mataró ha de ser una ciutat culturalment innovadora i aquesta és l’única forma que farà de la nostra ciutat un pol d’atracció interessant.
 • Utilitzarem els espais públics (centres cívics, biblioteques, escoles, equipaments esportius, etc.) per acollir i dinamitzar propostes culturals en tot el teixit de la ciutat. Cal un procés de reflexió i redefinició de l’oferta cultural dels centres cívics.
 • Facilitarem espais de creació perquè els barris i col·lectius de la ciutat creïn sinergies i cooperin en l’elaboració de nous imaginaris.
 • Modificarem les ordenances municipals per facilitar la realització de concerts i actes culturals de petit format en locals i bars que reuneixin les condicions necessàries.
 • Potenciarem iniciatives autogestionades, com les de Can Fugarolas, que facilitin la implicació de la ciutadania i siguin una referència en el món creatiu.
 • Crearem el “Carnet jove cultural” amb descomptes, per a la promoció del consum de cultura local.
 • Establirem convenis de col·laboració amb els agents culturals de la ciutat, per a la promoció i difusió de la cultura local.
 1. Cura de la tradició viva:
  • Les formes culturals heretades, les tradicions mataronines, seran curosament i degudament mantingudes i treballades. Potenciarem la seva actualització i vigència.
  • Treballarem perquè la tradició es relacioni d’una manera creativa, vivificadora i eficaç amb les manifestacions culturals més actuals, conjuntament amb els centres educatius de la ciutat de tots els nivells, primària, secundària, universitaris, adults, Escola de Música, Aula de Teatre, etc. Entenem que la cultura i l’ensenyament han d’anar lligats.
 2. Cultura universitària:
 3. Mataró ha d’aprofitar les estructures universitàries de les quals disposa per fomentar les formes culturals del més alt nivell.

  • Millorarem i potenciarem la investigació arqueològica i patrimonial.
  • Potenciarem la investigació científica aprofitant la Secció de Ciències del Museu de Mataró, per convertir-nos en un centre de coneixement del medi marítim mediterrani i de la Serralada Litoral i els seus ecosistemes.
 4. La cultura dinamitzadora de l’economia de Mataró:
 5. Una de les branques econòmiques del desenvolupament de Mataró ha de ser el turisme, aspecte que consta en totes les propostes elaborades en els darrers anys pels diversos consistoris. Mataró té els suficients elements perquè això sigui així. Per a En Comú Podem Mataró, el fet cultural ha de ser un element clau en aquest sentit.

  Proposem diverses qüestions a treballar:

  1. Patrimoni:
  2. Mataró disposa d’elements patrimonials per ser reclam i alhora font de coneixement, tant per a mataronins com per a visitants.

   • Farem visibles i potenciarem les restes romanes d’Iluro, disseminades per diversos llocs de la ciutat. És necessari mostrar-les, museïtzar-les, explicar-les millor; també cal optimitzar-ne la relació amb el Clos Arqueològic de la Torre Llauder i altres jaciments, així com amb el Museu de Mataró.
   • Donarem a conèixer i farem més visible el patrimoni del centre de la ciutat: casals barrocs, esglésies, edificis i espais singulars. Cal també potenciar elconeixement de la capella dels Dolors de Santa Maria.
   • S’ha de difondre tot allò que està lligat amb el Modernisme, especialment l’obra de Puig i Cadafalch, així com la Nau Gaudí, que té un poder d’atracció per ella sola. S’ha de destacar també el que representa l’edifici de la presó, d’Elies Rogent.
   • Tampoc no es poden d’oblidar altres elements arquitectònics posteriors, com per exemple l’obra de l’arquitecte Jordi Capell, o tot el patrimoni industrial de naus, xemeneies i vapors.
   • Hi ha altres riqueses patrimonials que han de cobrar importància, les immaterials, sovint negligides, començant per la Missa de les Santes, com també les tradicions gastronòmiques, les serenates de carrer, les festes populars de barri i totes les activitats lligades al calendari.
   • Senyalitzarem i revaloritzarem el patrimoni natural, arbres singulars, parcs i jardins, públics o privats, platja i front marítim, així com l’entorn agrícola i forestal.
   • Crearem rutes urbanes i rurals (Cinc Sènies, Camí del Mig, Parc Forestal, etc.) amb informació de patrimoni cultural i natural.
  3. Agricultura i gastronomia:
  4. Mataró, d’entre les ciutats de dimensió similar de Catalunya, és l’única que disposa d’un terç del seu terme com a zona agrícola i, a més, és una ciutat marítima. Aquest fet, que és un tresor per explotar, caldrà treballar-lo per aprofitar totes les seves potencialitats.

   • Farem una aposta ferma i decidida per treballar amb el producte gastronòmic de qualitat, per tal de convertir Mataró en un pol d’atracció en aquest sector.
   • Treballarem sinergies entre el sector públic i privat, entre l’agrari i pesquer, amb el gremi de restauració, entre la innovació i la tradició. Aquí és on l’aposta per una nova cultura del consum i de l’alimentació es pot convertir en un fet cultural diferencial i propi de la nostra ciutat.
   • Promourem activitats de coneixement de l’entorn natural, millorarem les relacions entre les zones urbana i rural, potenciarem la cultura dels productes de proximitat, ecològics i de qualitat per promoure alhora el comerç i la cultura gastronòmica. Aprofitarem els mercats (Plaça Gran, Plaça de Cuba i els dels diversos barris de la ciutat) per treballar la cultura del menjar i fomentar noves formes de consum.
   • També apostarem perquè en aquestes sinergies Mataró treballi d’acord amb la comarca i exerceixi el seu paper de capital del Maresme
  5. Mar:
   • Treballarem per integrar millor tot el front marítim amb la ciutat, tant pel que fa a aspectes urbanístics, com simbòlics i culturals.
   • Desenvoluparem activitats nàutiques, de lleure, esport i coneixement.
   • Potenciarem la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró com a pol de recerca i coneixement sobre el medi marítim; contribuint a la seva conservació i alhora per retornar a la ciutat el seu caràcter de ciutat mediterrània, que ara es troba entre oblidat i somort.
  6. Capitalitat:
   • Fomentarem Mataró com a capital de la comarca, impulsant les activitats culturals amb capacitat d’atracció. Coordinarem iniciatives culturals amb altres municipis del Maresme.
  7. Àrea Metropolitana de Barcelona:
  8. Aprofitarem la proximitat amb Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Mataró no pot ni ha de competir amb Barcelona, però sí que pot aprofitar la seva proximitat i comunicacions.

   • Treballarem la possibilitat de coproduir fets culturals amb altres municipis i de l’Àrea Metropolitana i la ciutat de Barcelona, així com participar en els circuits de circulació i intercanvi d’experiències i rojectes.
   • Aprofitarem el potencial de dirigir-nos a un mercat cultural format per tots els habitants de l’Àrea Metropolitana i els seus visitants.
  9. Les Santes, la nostra festa major:
  10. Les Santes són un dels grans actius culturals de la ciutat i una de les festes majors més importants i conegudes de Catalunya.Cal, però, estudiar l’actual model.

   • Cal redefinir la dimensió, la durada, el caràcter d’alguns actes, els costos, etc.
   • No s’ha de perdre l’essència de la festa, però cal treballar per fer-la més inclusiva
   • S’ha de controlar també el seu cost per evitar que desertitzi l’oferta cultural en altres moments de l’any.
  11. Equipaments Culturals
  12. Mataró pateix un dèficit històric de bons equipaments. Heretem un dèficit provocat per l’absentisme de la seva burgesia, que no va crear els necessaris, agreujat per la debilitat dels moviments populars que en alguns moments no vam poder o saber defensar alguns dels existents (el Teatre Clavé, per exemple). Les successives administracions de l’Ajuntament democràtic, tot i fer algunes actuacions meritòries, no han estat capaces de revertir aquesta situació. En aquest noment, tenim un dèficit d’equipaments del passat, quan ja toca pensar-ne de nous adaptats a les formes culturals del segle xxi.

   Així doncs, cal actuar amb la intel·ligència suficient per plantejar-ne de nova creació o la transformació dels existents, amb la radicalitat necessària per fer un salt cultural i situar-nos a l’avantguarda que demana l’actualitat.

   El sector cultural, entès en el sentit més ampli possible, ha de ser un dels motors econòmics de la ciutat, que generi llocs de treball i energies socials que configurin el Mataró del futur. També hem d’entendre la cultura com el principal factor de cohesió social i creació de ciutadania de què disposem, en un moment que ens ataquen tant els sentiments de pertinença exclusius com la laminació globalitzadora

  13. Centre d’Arts Escèniques
  14. Mataró ha de ser un pol metropolità de la cultura, per això, ha de comptar amb un centre d’arts escèniques que compleixi els requisits tècnics i d’aforament necessaris per poder acollir una programació estable contemporània i esdeveniments de diversa mena, amb ambició d’àmbit comarcal i metropolità, aprofitant les comunicacions i la proximitat amb Barcelona.

   Aquest equipament ha de tenir diverses sales i espais de treball, assaig i preparació d’activitats al servei de les diverses entitats i grups de la ciutat, dedicats a la música i a les arts escèniques; hauria de ser seu de l’Escola Municipal de Música i l’Aula de Teatre, incorporar el circ i altres activitats de l’espectacle. A més a més, hauria de tenir un espai gastronòmic i cultural, que servís com a dinamitzador i punt de trobada d’agents culturals diversos.

  15. Sales d’exposicions per a art contemporani i altres manifestacions
  16. Actualment, existeix un atomització de centres d’exhibició amb espais petits i poc adequats per a les mostres, tant d’art contemporani, com d’exposicions de producció pròpia dels centres culturals de la ciutat. Aquest fet, dificulta rebre mostres itinerants procedents d’altres llocs.

   Per això:

   • Crearem un nou Centre d’exposicions d’arts plàstiques, adequant alguna nau industrial, com per exemple el Vapor Gordils. El Mataró Art Contemporani (MAC) podria disposar de la Presó com a espai de creació i d’activitats de petit format i la nau que proposem, amb espais grans i diàfans, que també podria acollir altres activitats lligades a les arts plàstiques, com el taller de gravat i tot el referent a la creació visual. Això ens possibilitaria entrar en un circuit de produccions que ara no es poden acollir adequadament a la nostra ciutat.
  17. Museu
  18. Cal un equipament museístic adequat a la mida de la ciutat i al patrimoni que atresora. Per això proposem acabar de desenvolupar el Museu de la Ciutat a Can Marfà, dotant-lo del pressupost i personal suficient per al seu correcte funcionament.

  19. Cinema i audiovisuals
  20. No pot ser que Mataró no tingui una programació regular de cinema a la trama urbana de la ciutat. Establirem acords amb exhibidores, potenciarem les iniciatives existents (Foment, programació de cinema en versions originals, etc.). Facilitarem espais i mitjans per als grups i empreses emergents que treballen en el sector dels audiovisuals. Per tot això proposem que si la iniciativa privada no cobreix el sector caldrà engegar una iniciativa pública adequant sales d’exhibició o reutilitzant alguns dels equipaments existents. Cal crear un espai d’exhibició regular.

  21. Cultures Populars
  22. Les cultures populars són un dels valors patrimonials tangibles o intangibles. de la ciutat,

   • Proposem crear el Centre de Interpretació de les Cultures Populars de Mataró, redefinint el projecte existent i aprofitant per fomentar la participació de sectors que normalment no s’han sentit lligats a les tradicions locals.
  23. Servei de materials, equipaments i assessorament
  24. Crearem un servei públic municipal d’ajuda, assessorament i dinamització d’iniciatives: un servei amb personal especialitzat, materials i equipaments, que treballi coordinadament amb centres cívics i culturals, museus, escoles i biblioteques, que subministri recursos materials, logístics i humans per a l’organització, coordinació i intercanvi d’experiències. Aquest servei hauria de constar tant d’equipaments materials com de personal preparat i dinamitzador que ajudi en les diverses manifestacions culturals per a tots els àmbits de la ciutat. El servei hauria de donar suport a aquelles iniciatives sorgides dels diversos grups i sectors de la ciutat que es considerin valuoses i facilitar així el seu desenvolupament, viabilitat i visibilitat.

  25. Equipaments als barris
   • Completarem i millorarem la xarxa de centres cívics dels barris de Mataró.
   • Estudiarem les mancances i proposarem la creació d’alguns equipaments nous on sigui necessari, com per exemple a Cerdanyola Nord o Rocafonda. Entenem aquests equipaments com a espais per acollir i promoure activitats culturals, relacionats en xarxa per optimitzar la utilització de recursos i propostes.
   • Relacionarem l’activitat dels centres cívics amb l’activitat cultural de la ciutat.
  26. Xarxa de biblioteques / mediateques
   • Posarem en marxa la biblioteca de Cirera-Molins al triangle dels Molins i estudiarem la necessitat d’una nova biblioteca/mediateca a Cerdanyola Nord.
   • Reconvertirem la biblioteca de la Fundació Iluro en un centre depenent de la Diputació, que serveixi també per al treball i conservació del fons documental de la ciutat.
Botón volver arriba
Cerrar