EIX 3: MATARÓ CIUTAT FEMINISTA I PER A LES PERSONES

Un dels pilars indiscutibles d’una societat justa és que la població en tota la seva amplitud i diversitat tingui garantida la igualtat d’oportunitats –per a l’exercici i el goig de la vida quotidiana, i per a l’ascens social–, amb independència del seu origen, color, identitat sexual, nivell socioeconòmic, creences, capacitats i habilitats, tenint molt en compte que algunes persones i/o col·lectius requeriran recursos i eines complementàries en funció dels diferents punts de partida i de les diferents capacitats i, evidentment, també en funció de les deficiències organitzatives del municipi en aquest àmbit.

Totes les persones han de tenir els mateixos drets, fet inherent a la dignitat humana i no hi ha d’haver discriminacions de cap mena. No es tracta d’un igualitarisme homogeneïtzador, ans al contrari, la diversitat humana ha de ser preservada i promoguda, això sí, sense oblidar que per sobre de les tradicionals formes de distinció, hi ha allò que ens fa iguals: la nostra naturalesa humana. Es tracta d’impulsar polítiques d’equitat, també des de l’àmbit municipal.

Així mateix creiem fonamental recuperar principis com la solidaritat, l’ajuda mútua o el bé comú, que han de servir-nos per redefinir les relacions veïnals com a pas indispensable per transformar la nostra quotidianitat, així com l’actual model social, polític i econòmic.

Per això presentem tot un seguit de propostes per tal que Mataró sigui un referent de ciutat feminista i igualitària, on les persones tinguin accés a una educació, cultura, sanitat, serveis socials i esports de qualitat i accessibles a tothom.

Botón volver arriba
Cerrar