Mobilitat

A Mataró, tots els partits polítics van signar un Pacte per la Mobilitat el juliol de 2016, que establia les bases de com ha de ser el sistema de mobilitat de la ciutat en el futur. El pacte ha servit per configurar el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 2018-2024, pendent d’aprovació.

En Comú Podem Mataró apostem per fer del vianant el veritable protagonista d’una mobilitat sana, amable, en una ciutat equilibrada, on el transport públic sigui una peça fonamental de la nostra mobilitat, on l’ús de la bicicleta i/o altres mitjans de transport no contaminants ocupin un lloc primordial en el quotidià desplaçament dels vianants. Farem una ciutat on desplaçar-se a peu sigui el més còmode possible, una ciutat amb una mobilitat inclusiva, on tothom es pugui moure sense barreres.

Això és el que farem, i per assolir aquests objectius hem elaborat un seguit de propostes que presentem a continuació:
 • Donarem prioritat als desplaçaments essencials, és a dir, als vehicles destinats a la logística comercial, transports i serveis públics i sanitaris, taxis, etc., limitant aquells que no són essencials, la qual cosa redundarà en benefici de la salut dels nostres veïns i veïnes. Ho farem planificant gradualment les seves etapes i els nivells de reducció. Ja tenim referències europees per fer camí. No cal veure el vehicle privat com a enemic a batre, però sí que podem reduir l’ús del cotxe privat més contaminant en desplaçaments evitables.
 • Planificarem plataformes de descàrrega que permetin recollir mercaderies mitjançant vehicles que no contaminen, i per això caldrà reconvertir alguns dels actuals espais d’aparcaments per a ús logístic.
 • Millorarem les zones de càrrega i descàrrega, en benefici del transport comercial, i buscarem alternatives d’estacionament per al vehicle privat.
 • Modificarem i adaptarem el transport públic urbà perquè sigui més eficaç, sostenible ambientalment i accessible per al conjunt de la ciutadania.
 • Millorarem les freqüències dels busos i reubicarem les parades perquè siguin més funcionals; estudiarem la possibilitat d’incorporar microbusos que permetin una millor mobilitat.
 • Facilitarem l’exclusivitat de les parades als busos municipals.
 • Estudiarem reduir la concentració d’autobusos a la Plaça de les Tereses, i cercarem un espai més adient.
 • Establirem una línia directa de l’autobús municipal Estació-Hospital.
 • Utilitzarem el carril per a aparcament d’autobusos (Ronda de la República).
 • Garantirem l’arribada del transport públic o col·lectiu als polígons industrials.
 • Revisarem el model de tarifes afavorint els viatgers freqüents mitjançant abonaments, amb preus socials per a situacions de necessitat (atur, rendes baixes, estudis). Abaratirem els preus dels trajectes dins les diferents àrees metropolitanes.
 • Lluitarem per aconseguir una rebaixa de la zonificació de la connexió amb Barcelona.
 • Vetllarem perquè el peatge de l’actual C-32 desaparegui el 2021, i no acceptarem cap acció que comporti ampliació de la concessió.
 • Reforçarem la coordinació entre Obres públiques, Urbanisme i Mobilitat per garantir el tractament integral de la mobilitat i l’urbanisme.
 • Continuarem donant prioritat al transport col·lectiu en els carrers de la ciutat, especialment al transport públic de Mataró Bus.
 • Negociarem la transformació de l’aparcament de la Riera en un per a veïns i veïnes i treballadors i treballadores de la zona.
 • Ampliarem la pacificació del trànsit, amb zones 30 i de vianants, com a mesures per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, de manera que pocs carrers assumeixin més volum de trànsit.
 • Apostarem per potenciar els carrers per a vianantso “vies cíviques” que connecten els diferents sectors de la ciutat.
 • Incorporarem en l’espai públic senyals amb recorreguts urbans a peu amb indicadors de temps, amb l’objectiu de demostrar que vivim en una ciutat feta a la mida de les persones i que les distàncies a peu entre punts d’interès quotidià, en molts casos, no superen els 10 minuts.
 • Potenciarem l’adquisició de vehicles elèctrics per als serveis municipals. Ampliarem els sistemes de recàrrega “ràpida” d’energia elèctrica als aparcaments municipals, i a diferents indrets de l’espai públic de la ciutat. i crearem itineraris per anar a treballar i estudiar en bicicleta.
 • Renovarem el Pla director de la bicicleta i ampliarem la xarxa de carrils bici. Crearem més carrils-bici segregats allà on sigui possible.
 • Potenciarem l’intercanvi i aparcament (bikeandride, entre bici i transport públic) i el lloguer públic (bikesharing). Apostarem decididament per la bicicleta elèctrica o de pedaleig assistit.
 • Ampliarem la xarxa d’aparcaments per a bicicletes en equipaments públics, així com la reserva d’espais en els aparcaments soterranis.
 • Crearem aparcaments de bicicletes segurs, en zones d’especial interès, com l’Estació, el Sorrall, les biblioteques públiques, etc.
 • Les voreres seran per als vianants. Les bicicletes, patinets i altres mitjans de mobilitat individuals s’han de sotmetre a la normativa de trànsit circulant per la calçada, excepte quan l’amplada de les voreres ho permetin i estiguin degudament senyalitzades.
 • Destinarem els ingressos municipals provinents per l’ús del vehicle privat (IVTM, Zona Blava) al finançament de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible vinculades amb la potenciació del transport públic, la pacificació del trànsit i la mobilitat elèctrica.
 • Apostarem per la reorientació de PUMSA com a operador municipal encarregat de la gestió de serveis en l’àmbit de la mobilitat sostenible i d’acord amb les estratègies fixades per l’Ajuntament a través del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.
Botón volver arriba
Cerrar