EIX 2: MATARÓ, CIUTAT HABITABLE, VERDA I SOSTENIBLE

Per aconseguir una ciutat més habitable, més verda i més sostenible és imprescindible millorar el nostre entorn. Per fer-ho, hem d’apostar per transformar la nostra ciutat, el nostre model productiu, el nostre urbanisme, la nostra mobilitat. Des d’En Comú Podem Mataró liderarem, des del govern de la nostra ciutat, aquesta “revolució” i per fer-ho possible us presentem les nostres propostes.

A l’hora de definir el desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat, i en especial allò que afecta el sector on està situat el Mataró Parc, hem de valorar que el seu impacte no és només urbanístic, sinó comercial respecte al comerç interior, el qual òbviament debilita. Té impacte en la mobilitat, ja que congestiona part de la nostra ciutat. Té impacte en l’increment de la contaminació perquè augmenta clarament el trànsit rodat. En aquest sentit, qualsevol modificació urbanística ha de considerar que hem de treballar per una ciutat habitable, verda i sostenible, valors que entren en clara contradicció amb el que representa aquesta aposta. La planificació d’una ciutat no pot dependre ni plegar-se als interessos de grups empresarials que només cerquen el seu propi benefici.

Per tots aquest motius, no podem estar a favor d’una ordenació urbanística basada exclusivament en els interessos econòmics dels grans operadors comercials instal·lats a la ciutat, sinó que hem de pensar en les necessitats de les persones i del conjunt del comerç de la població.

Botón volver arriba
Cerrar