Tecnocampus i emprenedoria. Suport i protecció per a treballadores i treballadors autònoms

Mataró compta amb el parc tecnològic TecnoCampus que, en els seus 50.000 m2, integra 3 centres universitaris que ofereixen 4 titulacions dobles de grau i 11 màsters i postgraus, una incubadora d’empreses, el servei local d’emprenedoria i un centre de congressos. Actualment, compta amb 3.535 estudiants matriculats, 3900 emprenedors associats, 545 noves empreses creades i 72 Startup incubades des de 2010, amb 823 treballadores i treballadors de les 118 empreses allotjades al parc.

El repte recau a aconseguir que el talent i l’emprenedoria del TecnoCampus triï la ciutat de Mataró per instal·lar-s’hi, créixer i desenvolupar-se, com a font de dinamització de l’economia local i de creació d’ocupació de qualitat.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:
 • Lluitarem per aconseguir que el Tecnocampus es converteixi en una universitat pública i, mentrestant, incrementarem el nombre de beques per facilitar l’accés de tothom.
 • Aprofitarem l’impuls del TecnoCampus per facilitar la implantació de noves activitats productives i de serveis vinculades a l’economia verda, noves tecnologies, salut, turisme, recerca, comunicació, formació i serveis d’alt valor afegit, recolzant la reconversió i millora de la indústria tradicional. A partir de l’experiència del TecnoCampus estendrem l’accés a les noves tecnologies de les comunicacions i la innovació tecnològica als sectors productius de la ciutat.
 • Fomentarem l’esperit empresarial i la creació d’empreses. Millorarem l’adaptabilitat de les empreses i del personal empresarial. Promourem l’economia i l’autoocupació.
 • Donarem suport a la innovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (I+D+I) i el nou model econòmic basat en el coneixement.
 • Vincularem el Tecnocampus amb les necessitats d’ocupació de les noves activitats econòmiques de la ciutat, per tal d’assegurar que el talent es quedi i es desenvolupi a Mataró
 • Potenciarem la tasca del servei local de suport a nous emprenedors i emprenedores i les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, a la vinculada a la transició energètica, la innovación social i a totes les formes d’economia social i solidària, que generen llocs de treball més estables i satisfactoris.
 • Impulsarem els espais de coworking, incubadores i acceleradores d’empreses, fomentant el creixement de les noves indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició d’infraestructures específiques com els Fab Labs, facilitant la conversió d’edificis i locals infrautilitzats la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en despeses (energia, comunicacions, atenció, etc.).
 • A més a més, lligat al món de l’emprenedoria, cal posar l’accent en la millora de la situació normativa i les condicions de desenvolupament de l’activitat de les persones autònomes i d’aquelles que treballen per compte propi, amb especial atenció a les males pràctiques habituals que abusen dels “falsos autònoms” o autònoms dependents.
 • Per fer-ho possible, des de l’Ajuntament de Mataró:
  Reforçarem les línies d’assessorament i suport tècnic per a persones autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidación i continuïtat.
 • Treballarem perquè s’impulsin, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), línies especials de finançament i microcrèdits per a persones autònomes, especialment per a projectes industrials en sectors mediambientals i energètics, de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials.
 • Estudiarem fórmules de suport i ajuda per posar en marxa iniciatives empresarials que generin ocupació estable.
 • Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i que es reconegui la seva condició de treballadors/es assalariats amb els drets que els són inherents.
Botón volver arriba
Cerrar