La indústria com a motor de l’economia local. Economia verda.

La indústria ha de tornar a ser un motor de l’economia de la ciutat i ha de ser capaç de generar nous llocs de treball. En aquest sentit, la transició a una economia més ecològica —començant per la transició energètica a un model 100% renovable— ha de marcar un nou cicle d’inversions.

Per això, des de l’Ajuntament de Mataró:
 • Adaptarem l’Ajuntament a la nova visió estratègica i al nou model de desenvolupament econòmic sostenible.
 • Impulsarem plans de millora dels polígons industrials, amb una visió integradora en l’entorn urbà, millorar els accessos, la mobilitat interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i a les persones, per dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit generadores d’ocupació de qualitat.
 • Apostarem per una indústria local innovadora, sostenible i renovada, basada en la qualitat de l’ocupació, orientada cap a la producció de béns i serveis amb més valor afegit, més valor social i menys petjada ecològica.
 • Potenciarem els sectors econòmics emergents i acompanyarem els sectors tradicionals a la seva transformació en pro d’una major diversificació de l’economia territorial.
 • Millorarem la projecció internacional de les empreses de la ciutat, per atreure inversors, afavorir el finançament i fomentar les exportacions.
 • Promourem empreses innovadores, en especial, les empreses de l’economia social com les cooperatives i les societats laborals, les empreses d’inserció, els Centres Especials de Treball i altres fórmules d’economia social arrelades al territori.
 • Promourem pools de talent d’empreses d’un mateix sector que, malgrat la competència, puguin generar un planter amb una qualificació específica.
  • Garantirem la millora d’un transport públic de qualitat pel que fa a l’accés als polígons industrials, que faciliti la tria del transport públic en detriment del vehicle privat.
 • Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors d’activitat com les energies renovables, mobilitat o la indústria ecoeficient.
  • Impulsarem la creació d’un certificat d’empresa socialment responsable.
 • Estudiarem la possibilitat d’impulsar projectes d’ecologia industrial aplicats als polígons industrials per incrementar els resultats ambientals i econòmics a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels recursos (aigua, energía i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la reutilització (residus industrials, aigües residuals) o la seva transferència.
 • Fomentarem el reciclatge, el lloguer, l’intercanvi i l’ús compartit com alternativa a la venda i per promoure l’ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària.
  • Desenvoluparem accions per tal de fer aflorar l’economia submergida.
 • Crearem un pol de desenvolupament agrari, aprofitant la zona protegida de les Cinc Sènies i Mata, coordinat amb una política activa de mercats i gastronomia, que aposti pel producte de qualitat, quilòmetre 0 i ecològic.
Botón volver arriba
Cerrar