Cooperativisme i economia social

Des de les administracions locals ja s’entén el cooperativisme i l’economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària.

Responent als reptes de la crisi econòmica i a les potencialitats de nous sectors socials, culturals i econòmics emergents, s’ha produït en els darrers anys una nova onada de polítiques públiques de foment del cooperativisme i del conjunt de l’economia social i solidària (ESS).

La ciutat de Mataró ha d’apostar per intensificar les mesures de foment i promoció d’un tipus d’iniciatives socioeconòmiques basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre, l’arrelament territorial i el servei al bé comú.

El cooperativisme ha de ser un agent social i econòmic en els espais de decisió econòmica i laboral, on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local i promoció econòmica general. Es tracta d’impulsar un canvi productiu des dels valors, la capacitat per generar riquesa col·lectiva, l’ocupació estable i la cohesió social.

Cal impulsar un model transformador a partir de la participació, la sostenibilitat social i territorial i la no discriminació de les persones.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:
 • Implantarem polítiques d’impuls de l’economia social i foment del cooperativisme.
  • Promourem ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.
 • Donarem suport a l’emprenedoria femenina i, en especial, la que s’articula per via de l’economia social, solidària i feminista elaborant un pla de suport als projectes cooperatius que compleixin amb els principis d’igualtat, sostenibilitat i innovació.
 • Facilitarem suport tècnic a projectes que cerquin l’articulació i la intercooperació del cooperativisme local.
 • Prioritzarem la concertació público-social, entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.
 • Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions.
 • Afavorirem polítiques per crear bancs de terres agràries, que ara són improductives o mal explotades, per cedir la seva explotació a cooperatives.
 • Donarem suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària.
 • Afavorirem, entre altres aspectes, la relació de l’ensenyament superior amb les empreses cooperatives per transferir coneixements als agents relacionats amb aquestes dos àmbits a partir de programes de pràctiques i borsa de treball.
 • Impulsarem la creació de cooperatives destinades al sector de les cures.
 • Impulsarem el projecte “l’hort comunitari de Mataró” com a espai d’inserció social i/o laboral per a col·lectius en situació de vulnerabilitat de la ciutat.
Botón volver arriba
Cerrar