Anella Verda

Quan parlem d’anella verda, parlem d’una xarxa d’espais naturals i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la prestació d’una gran varietat de serveis ecosistèmics. Incorpora espais verds o blaus, en el cas dels ecosistemes aquàtics i altres elements físics d’espais terrestres i marins, –incloses les zones costaneres. En els espais terrestres, la infraestructura verda està present en els entorns rurals i urbans.

A Mataró tenim una anella verda. L’objectiu principal, doncs, ha de ser establir una estratègia d’actuació municipal amb participació ciutadana, que reculli iniciatives dirigides a reforçar aquesta infraestructura verda del territori, en temes mediambientals, socials i econòmics.

Els beneficis d’aquesta infraestructura són diversos, van des de la reducció de contaminants, la regulació del microclima o l’estalvi energètic, fins a la mobilitat sostenible, passant pel desenvolupament de la gestió forestal i la producció agrícola o el foment de l’aparició d’activitats d’oci i educació, vinculades a l’entorn natural i respectuoses amb el medi ambient.

Les nostres prioritats en matèria de sostenibilitat per a Mataró són:
 • Garantirem una correcta protecció del sistema d’espais lliures que envolten la ciutat urbana: l’espai agrícola de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, la zona forestal, els turons d’Onofre Arnau, Can Boada i Turó de Cerdanyola. Establirem mesures de protecció de l’alguer per garantir la biodiversitat que sosté aquest hàbitat.
 • Impulsarem un projecte de custòdia del territori en l’àmbit del Turó de Cerdanyola i els seus entorns, buscant la connexió amb el sistema de rieres.
 • Elaborarem un Pla en defensa de les zones de boscos que envolten la nostra ciutat, interactuant amb els ajuntaments dels pobles veïns. Aquest pla contemplarà la neteja, tractament de plagues, control de plantes invasores i seguiment de les actuacions dels propietaris dels boscos, amb la finalitat que compleixin la legislació en les seves actuacions.
 • Promourem una xarxa de cobertes verdes a través dels equipaments municipals, edificis i terrats dels habitatges de la ciutat per potenciar els usos socials i ambientals d’aquest espais.
 • Augmentarem els espais públics dedicats a horts urbans.
 • Consolidarem la base territorial i facilitarem la continuïtat de l’activitat agrària, impulsant programes específics que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el marc d’una agricultura ecològica i sostenible, integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural.
 • Garantirem el caràcter natural de la platja del Callao en el projecte d’urbanització del Passeig Marítim.
 • Elaborarem un Pla Especial de protecció del Patrimoni Natural de Mataró. En aquesta elaboració hi han de participar: propietaris, ADF, caçadors, pescadors, biòlegs, naturalistes i totes aquelles associacions, institucions i persones interessades en l’aplicació de mesures per a la conservació del nostre entorn natural.
 • Contractarem energia elèctrica verda certificada 100% renovable i gestionada per empreses d’economia social i compromeses amb el territori.
 • Crearem l’Observatori Mediambiental de Mataró utilitzant els resultats dels Indicadors i Controls ambientals per tal d’avaluar la gestió i visualitzar el compromís de la ciutat en sostenibilitat i medi ambient.
 • Potenciarem la Casa Capell com a centre de promoció i difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides.
Back to top button